Aktuálně neběží žádná MAXParáda. Mužete se ale podívat na předchozí kola.


Zobrazit pravidla Historie MAXParády

 Pravidla MAXParády (platná od 22.2.2016)

 1. Provozovatelem a organizátorem soutěže zvané MAXParáda je společnost Marphol Media Production s.r.o.

 2. Zájemci o zařazení do MAXParády mohou zaslat skladbu ve formátu mp3 na mailovou adresu info@muzimax.cz . Podmínkou je registrace na MuziMax.cz a vytvoření profilu kapely nebo umělce. K zaslané skladbě je nutné přiložit základní info o interpretovi a skladbě.

 3. Interpreti zařazení do MAXParády se zavazují propagovat hlasování na svých webových stránkách a sociálních sítích, včetně umístění loga MuziMax.cz s odkazem na stránky MuziMax.cz nebo svůj profil.

 4. MAXParáda se vyhlašuje ve 14 denních intervalech, vždy v pondělí každý sudý týden.

 5. Počet nasazených písní do soutěže od jednoho interpreta není ničím omezen.

 6. Hlasovat může každý přihlášený uživatel a to každých 24h vždy pro jednu písničku.

 7. Do dalšího kola postupuje 5 písní s nějvětším počtem hlasů, ostatní budou vyřazeny a nahrazeny novými písněmi.

 8. Pokud mají 2 nebo více písní stejný počet hlasů a jsou na postupových místech, postupují do dalšího kola všechny a počet postupujících písní se navyšuje na úkor nově nasazených.

 9. Písnička může postoupit do dalšího kola max. 5krát, poté postoupí mezi adepty na Zlatou MAXParádu.

 10. Pokud do Zlaté MAXParády postoupí více písní od jednoho interpreta, zařazena bude ta, která získala nejvíce hlasů v některém kole.

 11. Provozovatel může uvolněné postupové místo po písničce zařazené do Zlaté MAXParády obsadit skladbou v dalším, za normálních okolností nepostupovém pořadí.

 12. O zařazení písní do MAXParády rozhoduje výhradně provozovatel serveru.

 13. Provozovatel může do Zlaté MAXParády zařadit také písničku, které k postupu scházelo jedno soutěžní kolo.

 14. V průběhu hlasování Zlaté MAXParády bude klasická MAXParáda pozastavena a následně bude pokračovat v návaznosti na poslední kolo.

 15. Zlatá Maxparáda trvá 4 týdny, ale provozovatel může rozhodnout o jiném trvání, které musí být jasné od prvního dne konání.

 16. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit tu skladbu, u které se prokáže podvodné hlasování.

 17. Do MAXParády může být zařazena kterákoliv skladba uložena na portále Muzimax.cz v profilu kapely nebo interpreta.