Soutěž o CD ExArgema - Velká Morava

Jsou projekty, které nestárnou: nestárnou ani pro vydání, ani pro hodnocení. A tak stejně jako jsme ExArgemě prominuli zpoždění s vydáním, promiňte prosím i mně opoždění s touto recenzí, která byla v plánu už před několika měsíci. Věřte však, že vůbec nic nezestárlo. 

Název skupiny EXARGEMA je na hodnoceném CD Velká Morava opatřen podtitulem 1982 -89, což samozřejmě nemá označovat dobu „velkomoravského“ projektu , neboť nápad k jeho zrodu se urodil „až“ v roce 1987, ale zrodil se právě v hlavách staré metalové sestavy, která fungovala již od cit. roku 1982.

Čtěte více...

Otázka:

Kolik skladeb bez intra a bonusů obsahuje CD Velká Morava?


Soutěž o CD ExArgema - Velká Morava

Losování proběhlo dne 8.7.2016 v 17:00 hod.

Správná odpověď bylo č.2 (CD bez intra obsahuje celkem 12 skladeb) 

CD Velká Morava od skupiny ExArgema od nás získávají  Svatava Brunclíková a Pavel Povalac. 

K výhře obou výhercům GRATULUJEME :-) 

 

 

 Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěží na serveru MuziMax.cz  je společnost Marphol Media Production s.r.o.

 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, s doručovací adresou na území ČR.

 3. Soutěž začíná okamžikem zveřejnění soutěžního článku s otázkou a končí dnem uvedeným v detailu soutěže.

 4. Každé ze soutěží se smí zúčastnit jedna osoba pouze jednou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži.

 5. Vítězem soutěže se stane soutěžící, který správně odpoví na dané(ou) otázky(u) a který bude pořadatelem následně po ukončení soutěže vylosován.

 6. Losování proběhne do tří pracovních dnů po skončení soutěže a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběru výherce jakkoliv vědomě ovlivnit.

 7. Výherce o své výhře bude vyrozuměn prostřednictvím e-mailu a to nejpozději do pěti pracovních dnů od losování.

 8. Výhra bude výherci předána nejpozději do třiceti dnů od ukončení soutěže a to na adresu uvedenou výhercem.

 9. Pokud výherce do sedmi kalendářních dnů neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena propadá bez možnosti náhrady.

 10. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za ztrátu, poškození či jiné nedostatky zapříčiněné třetí osobou (subjektem) tj. v tomto případě dodavatelem. Případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel tak není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta uvedená v těchto pravidlech.

 11. Pořadatel soutěže taktéž neodpovídá za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže, stejně tak jako výhry, odložení soutěže, přerušení či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže.