Soutěž o CD Iny Urbanové

Ve středu 23. března vyrazil tým hudebního serveru MuziMax na křest desky rockové a muzikálové zpěvačky Iny Urbanové. Nová deska se prezentuje pod názvem “Tak takhle asi jo“. Slavnostní křest zahájil pan Ivan Rössler, v pozici grantulantů jsme viděli známé tváře - Vláďu Šafránka (Walda Gang, ex Harlej), Tondu Rauera (Harlej, Alkehol). Více...

 

 

Otázka:

Na albu Tak takhle asi jo... hostovalo několik muzikantů zvučných jmen. Který z níže jmenovaných na albu nehostoval?


Soutěž o CD Iny Urbanové

Správná byla odpověď č.2, tedy na albu nehostoval Kamil Střihavka.

Vylosování proběhlo dne 10.4.2016 v 15:00  hod.

Ze správných odpovědí byl vylosován: JAROMÍR CHUDÁREK, který od nás obdrží CD Iny Urbanové.

Výherci gratulujeme!

 Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěží na serveru MuziMax.cz  je společnost Marphol Media Production s.r.o.

 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, s doručovací adresou na území ČR.

 3. Soutěž začíná okamžikem zveřejnění soutěžního článku s otázkou a končí dnem uvedeným v detailu soutěže.

 4. Každé ze soutěží se smí zúčastnit jedna osoba pouze jednou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži.

 5. Vítězem soutěže se stane soutěžící, který správně odpoví na dané(ou) otázky(u) a který bude pořadatelem následně po ukončení soutěže vylosován.

 6. Losování proběhne do tří pracovních dnů po skončení soutěže a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběru výherce jakkoliv vědomě ovlivnit.

 7. Výherce o své výhře bude vyrozuměn prostřednictvím e-mailu a to nejpozději do pěti pracovních dnů od losování.

 8. Výhra bude výherci předána nejpozději do třiceti dnů od ukončení soutěže a to na adresu uvedenou výhercem.

 9. Pokud výherce do sedmi kalendářních dnů neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena propadá bez možnosti náhrady.

 10. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za ztrátu, poškození či jiné nedostatky zapříčiněné třetí osobou (subjektem) tj. v tomto případě dodavatelem. Případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel tak není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta uvedená v těchto pravidlech.

 11. Pořadatel soutěže taktéž neodpovídá za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže, stejně tak jako výhry, odložení soutěže, přerušení či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže.