Soutěž o knihu Fenomén Argema

PĚTATŘICETILETÁ HISTORIE SKUPINY NA 288 STRANÁCH, STOVKY FOTOGRAFIÍ A DESÍTKY NIKDY NEZVEŘEJNĚNÝCH PŘÍHOD, NA KTERÉ SKUPINA V MINULOSTI UVALILA INFORMAČNÍ EMBARGO. PŘEDSTAVENÍ VŠECH MUZIKANTŮ, KTEŘÍ KAPELOU PROŠLI. V ROZHOVORECH POSKYTNUTÝCH AUTOROVI TÉTO KNIHY POOTEVŘOU ROCKEŘI SVÉ TŘINÁCTÉ KOMNATY A PRÁSKNOU NA SEBE PRŮŠVIHY, KTERÉ MĚLY ZŮSTAT VEŘEJNOSTI UTAJENY.


Otázka:

Kolik muzikantů se vystřídalo ve skupině Argema za 35 let jejího trvání?


Soutěž o knihu Fenomén Argema

Losování proběhlo dne 15.11.2017 v 15:00 hod.

Správná odpověď byla č.2 (V kapele Argema se za 35 let vystřídalo 33 muzikantů)

Knihu Fenomén Argema získává Martina Dostálová (Praha 8)

 

GRATULUJEME :-) 

 Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem a organizátorem soutěží na serveru MuziMax.cz  je společnost Marphol Media Production s.r.o.

 2. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, s doručovací adresou na území ČR.

 3. Soutěž začíná okamžikem zveřejnění soutěžního článku s otázkou a končí dnem uvedeným v detailu soutěže.

 4. Každé ze soutěží se smí zúčastnit jedna osoba pouze jednou. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži.

 5. Vítězem soutěže se stane soutěžící, který správně odpoví na dané(ou) otázky(u) a který bude pořadatelem následně po ukončení soutěže vylosován.

 6. Losování proběhne do tří pracovních dnů po skončení soutěže a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběru výherce jakkoliv vědomě ovlivnit.

 7. Výherce o své výhře bude vyrozuměn prostřednictvím e-mailu a to nejpozději do pěti pracovních dnů od losování.

 8. Výhra bude výherci předána nejpozději do třiceti dnů od ukončení soutěže a to na adresu uvedenou výhercem.

 9. Pokud výherce do sedmi kalendářních dnů neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena propadá bez možnosti náhrady.

 10. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za ztrátu, poškození či jiné nedostatky zapříčiněné třetí osobou (subjektem) tj. v tomto případě dodavatelem. Případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel tak není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta uvedená v těchto pravidlech.

 11. Pořadatel soutěže taktéž neodpovídá za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv.

 12. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže, stejně tak jako výhry, odložení soutěže, přerušení či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže.